Vui lòng liên hệ Anh Nghi Son để nhận báo giá NGAY hãng Zahm&Nagel Vietnam

5022A Base Pad (Bottom) Zahm&Nagel Vietnam
5024 Cross Bar Zahm&Nagel Vietnam
5026 Lock Plate (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
5027 Lock Spring (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
5028 Lock Screw (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
1030 Pressure Gauge (0-60psi & 0-4.2kg/cm2) Zahm&Nagel Vietnam
5038 Gauge Gasket Zahm&Nagel Vietnam
5039 Gauge Adapter Zahm&Nagel Vietnam
5040 Adapter Gasket Zahm&Nagel Vietnam
5042-A Piercing Needle (.703 OAL Piercing Point-STD.) Zahm&Nagel Vietnam
5043 Packing Nut Zahm&Nagel Vietnam
5044 Nut Gasket Zahm&Nagel Vietnam
5045 Rubber Seal Zahm&Nagel Vietnam
5046 Rubber Coupling Zahm&Nagel Vietnam
5047 Level Bottle (250ml) Zahm&Nagel Vietnam
5050 Level Bottle Stand (250ml) Zahm&Nagel Vietnam