NO. Mã Code Mô Tả Liên Hệ
1 FX1S-10MR-DS 6 inputs (24V DC), 4 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
2 FX1S-14MR-DS 8 inputs (24V DC), 6 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
3 FX1S-20MR-DS 12 inputs (24V DC), 8 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
4 FX1S-30MR-DS 16 inputs (24V DC),14 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
5 FX1S-10MT-DSS 6 inputs (24V DC), 4 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
6 FX1S-14MT-DSS 8 inputs (24V DC), 6 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
7 FX1S-20MT-DSS 12 inputs (24V DC), 8 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
8 FX1S-30MT-DSS 16 inputs (24V DC), 14 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
9 FX1S-10MR-ES/UL 6 inputs (24V DC), 4 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam
10 FX1S-14MR-ES/UL 8 inputs (24V DC), 6 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam
11 FX1S-20MR-ES/UL 12 inputs (24V DC), 8 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam
12 FX1S-30MR-ES/UL 16 inputs (24V DC), 14 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam
13 FX3G-14MR-ES FX3G Base Unit AC 100-240 V; 8 inputs DC 24V; 6 relay outputs Contact to ANS Vietnam
14 FX3G-24MR-ES FX3G Base Unit AC 100-240 V; 14 inputs DC 24V; 10 relay outputs Contact to ANS Vietnam
15 FX3G-40MR-ES

FX3G Base Unit AC 100-240 V;24 inputs DC 24V; 16 relay outputs

Contact to ANS Vietnam
16 FX3G-60MR-ES FX3G Base Unit AC 100-240 V; 36 inputs DC 24V; 24 relay outputs Contact to ANS Vietnam
17 FX3G-14MT-ESS FX3G Base Unit AC 100-240 V; 8 inputs DC 24V; 6 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
18 FX3G-24MT-ESS FX3G Base Unit AC 100-240 V; 14 inputs DC 24V; 10 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
19 FX3G-40MT-ESS FX3G Base Unit AC 100-240 V; 24 inputs DC 24V; 16 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
20 FX3G-60MT-ESS FX3G Base Unit AC 100-240 V; 36 inputs DC 24V; 24 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
21 FX1N-14MR-DS 8 inputs (24V DC), 6 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
22 FX1N-24MR-DS 14 inputs (24V DC), 10 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
23 FX1N-40MR-DS 24 inputs (24V DC), 16 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
24 FX1N-60MR-DS 36 inputs (24V DC), 24 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
25 FX1N-14MT-DSS 8 inputs (24V DC), 6 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
26 FX1N-24MT-DSS 14 inputs (24V DC), 10 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
27 FX1N-40MT-DSS 24 inputs (24V DC), 16 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
28 FX1N-60MT-DSS 36 inputs (24V DC), 24 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
29 FX1N-14MR-ES/UL 8 inputs (24V DC), 6 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam
30 FX1N-24MR-ES/UL 14 inputs (24V DC), 10 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam
31 FX1N-40MR-ES/UL 24 inputs (24V DC), 16 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam
32 FX1N-60MR-ES/UL 36 inputs (24V DC), 24 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam
33 FX3U-16MR-DS Base Unit DC 24V; 8 inputs (24V DC), 8 relay outputs Contact to ANS Vietnam
34 FX3U-32MR-DS Base Unit DC 24V;16 inputs (24V DC), 16 relay outputs Contact to ANS Vietnam
35 FX3U-48MR-DS Base Unit DC 24V;24 inputs (24V DC), 24 relay outputs Contact to ANS Vietnam
36 FX3U-64MR-DS Base Unit DC 24V;32 inputs (24V DC), 32 relay outputs Contact to ANS Vietnam
37 FX3U-80MR-DS Base Unit DC 24V; 40 inputs (24V DC), 40 relay outputs Contact to ANS Vietnam
38 FX3U-16MT-DSS Base Unit DC 24V; 8 inputs (24V DC), 8 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
39 FX3U-32MT-DSS Base Unit DC 24V; 16 inputs (24V DC), 16 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
40 FX3U-48MT-DSS Base Unit DC 24V; 24 inputs (24V DC), 24 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
41 FX3U-64MT-DSS Base Unit DC 24V; 32 inputs (24V DC), 32 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
42 FX3U-80MT-DSS Base Unit DC 24V; 40 inputs (24V DC), 40 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
43 FX3U-16MR-ES Base Unit AC 100-240V: 8 inputs DC 24V; 8 relay outputs Contact to ANS Vietnam
44 FX3U-32MR-ES Base Unit AC 100-240V; 16 inputs DC 24V; 16 relay outputs Contact to ANS Vietnam
45 FX3U-48MR-ES Base Unit AC 100-240V; 24 inputs DC 24V; 24 relay outputs Contact to ANS Vietnam
46 FX3U-64MR-ES Base Unit AC 100-240V; 32 inputs DC 24V; 32 relay outputs Contact to ANS Vietnam
47 FX3U-80MR-ES Base Unit AC 100-240V; 40 inputs DC 24V; 40 relay outputs Contact to ANS Vietnam
48 FX3U-128MR-ES Base Unit AC 100-240V; 64 inputs DC 24V; 64 relay outputs Contact to ANS Vietnam
49 FX3U-16MT-ESS Base Unit AC 100-240V: 8 inputs DC 24V; 8 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
50 FX3U-32MT-ESS Base Unit AC 100-240V; 16 inputs DC 24V; 16 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
51 FX3U-48MT-ESS Base Unit AC 100-240V; 24 inputs DC 24V; 24 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
52 FX3U-64MT-ESS Base Unit AC 100-240V; 32 inputs DC 24V; 32 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
53 FX3U-80MT-ESS Base Unit AC 100-240V; 40 inputs DC 24V; 40 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
54 FX3U-128MT-ESS Base Unit AC 100-240V; 64 inputs DC 24V; 64 transistor outputs Contact to ANS Vietnam
55 FX2N-16MR-DS 8 inputs (24V DC), 8 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
56 FX2N-32MR-DS 16 inputs (24V DC), 16 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
57 FX2N-48MR-DS 24 inputs (24V DC), 24 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
58 FX2N-64MR-DS 32 inputs (24V DC), 32 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
59 FX2N-80MR-DS 40 inputs (24V DC), 40 relay outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
60 FX2N-16MT-DSS 8 inputs (24V DC), 8 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
61 FX2N-32MT-DSS 16 inputs (24V DC), 16 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
62 FX2N-48MT-DSS 24 inputs (24V DC), 24 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
63 FX2N-64MT-DSS 32 inputs (24V DC), 32 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
64 FX2N-80MT-DSS 40 inputs (24V DC), 40 transistor outputs, 24V DC supply Contact to ANS Vietnam
65 FX2N-16MR-ES/UL 8 inputs (24V DC), 8 relay outputs, 100-240V AC supply Contact to ANS Vietnam

 

 

Mitsubishi_ANS Vietnam ....

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất !!

 

Logo ANS

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

 

I địa chỉ I D3, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

I mã số thuế I 0310692382 

I điện thoại I  + 84 . 8 . 3517 0401/02       I fax I +84 . 8 . 3517 0403

 

I email ans.vina@gmail.com      I website I  www.ansvietnam.com

I liên hệ trực tuyến I     Skype   |   Yahoo