No. Series Model
1 Lenze serie 9300:
 Servo Inverter
LENZE EVS 9321-ESV004 Servo inverter
2 LENZE EVS 9321-ESV100 Servo inverter
3 LENZE EVS 9322-CSV003 Servo inverter
4 LENZE EVS 9322-CSV004 Servo inverter
5 LENZE EVS 9322-ESV004  Servo inverter
6 LENZE EVS 9322-ESV100 Servo inverter
7 LENZE EVS 9323-CSV003 Servo inverter
8 LENZE EVS 9323-CSV004 Servo inverter
9 LENZE EVS 9323-ESV004 Servo inverter
10 LENZE EVS 9323-ESV100 Servo inverter
11 LENZE EVS 9324-CSV003 Servo inverter
12 LENZE EVS 9324-CSV004 Servo inverter
13 LENZE EVS 9324-ESV004 Servo inverter
14 LENZE EVS 9324-ESV100 Servo inverter
15 LENZE EVS 9325-CSV003 Servo inverter
16 LENZE EVS 9325-CSV004 Servo inverter
17 LENZE EVS 9325-ESV004 Servo inverter
18 LENZE EVS 9325-ESV100 Servo inverter
19 LENZE EVS 9326-CSV003 Servo inverter
20 LENZE EVS 9326-CSV004 Servo inverter
21 LENZE EVS 9326-ESV004 Servo inverter
22 LENZE EVS 9326-ESV100 Servo inverter
23 LENZE EVS 9327-CSV003  Servo inverter
24 LENZE EVS 9327-CSV004  Servo inverter
25 LENZE EVS 9327-ESV004  Servo inverter
26 LENZE EVS 9327-ESV100  Servo inverter
27 LENZE EVS 9328-CSV003 Servo inverter
28 LENZE EVS 9328-CSV004 Servo inverter
29 LENZE EVS 9328-ESV004 Servo inverter
30 LENZE EVS 9328-ESV100 Servo inverter
31 LENZE EVS 9329-ESV004 Servo inverter
32 LENZE EVS 9329-ESV100 Servo inverter
33 LENZE EVS 9330-ESV004 Servo inverter
34 LENZE EVS 9330-ESV100 Servo inverter
35 LENZE EVS 9331-ESV004 Servo inverter
36 LENZE EVS 9331-ESV100 Servo inverter
37 LENZE EVS 9332-ESV004 Servo inverter
38 LENZE EVS 9332-ESV100 Servo inverter
 
39 Lenze serie 9300:  Servo PLC LENZE EVS 9325-CIV003 Servo PLC
40 LENZE EVS 9325-CIV004 Servo PLC
41 LENZE EVS 9321-CIV003 Servo PLC
42 LENZE EVS 9321-CIV004 Servo PLC
43 LENZE EVS 9321-EIV004 Servo PLC
44 LENZE EVS 9321-EIV100  Servo PLC
45 LENZE EVS 9322-CIV003 Servo PLC
46 LENZE EVS 9322-CIV004 Servo PLC
47 LENZE EVS 9322-EIV004 Servo PLC
48 LENZE EVS 9322-EIV100 Servo PLC
49 LENZE EVS 9323-CIV004 Servo PLC
50 LENZE EVS 9323-EIV004  Servo PLC
51 LENZE EVS 9323-EIV100  Servo PLC
52 LENZE EVS 9324-CIV003 Servo PLC
53 LENZE EVS 9324-CIV004 Servo PLC
54 LENZE EVS 9324-EIV004 Servo PLC
55 LENZE EVS 9324-EIV100 Servo PLC
56 LENZE EVS 9325-EIV004 Servo PLC
57 LENZE EVS 9325-EIV100 Servo PLC
58 LENZE EVS 9326-CIV003 Servo PLC
59 LENZE EVS 9326-CIV004 Servo PLC
60 LENZE EVS 9326-EIV004 Servo PLC
61 LENZE EVS 9326-EIV100 Servo PLC
62 LENZE EVS 9327-CIV003  Servo PLC
63 LENZE EVS 9327-CIV004  Servo PLC
64 LENZE EVS 9327-EIV004  Servo PLC
65 LENZE EVS 9327-EIV100  Servo PLC
66 LENZE EVS 9328-CIV003 Servo PLC
67 LENZE EVS 9328-CIV004 Servo PLC
68 LENZE EVS 9328-EIV004 Servo PLC
69 LENZE EVS 9328-EIV100 Servo PLC
70 LENZE EVS 9329-EIV004 Servo PLC
71 LENZE EVS 9329-EIV100 Servo PLC
72 LENZE EVS 9330-EIV004 Servo PLC
73 LENZE EVS 9330-EIV100 Servo PLC
74 LENZE EVS 9331-EIV004 Servo PLC
75 LENZE EVS 9331-EIV100 Servo PLC
76 LENZE EVS 9332-EIV004 Servo PLC
77 LENZE EVS 9332-EIV100 Servo PLC

Lenze_ANS Vietnam ....

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất !!

 

Logo ANS

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

 

I địa chỉ I D3, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

I mã số thuế I 0310692382 

I điện thoại I  + 84 . 8 . 3517 0401/02       I fax I +84 . 8 . 3517 0403

 

I email ans.vina@gmail.com      I website I  www.ansvietnam.com

I liên hệ trực tuyến I     Skype   |   Yahoo