Đại lý GINICE Vietnam,GINICE Vietnam,GINICE 

ANS hiện tại là đại lý của GINICE tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm GINICE Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn

PIPE TEMPERATURE CONTROLLER GPC-1100 GINICE Vietnam
DUCT TEMPERATURE CONTROLLER GDC-1100 GINICE Vietnam
DIGITAL TEMPERATURE CONTROLLER GTC Series GINICE Vietnam
DIGITAL TEMPERATURE INDICATOR GTD-5; GTD-11 GINICE Vietnam
DIGITAL TEMP./HUMI. INDICATOR GTHD-12 GINICE Vietnam
Air Diff&Pressure Switch GS-609 GINICE Vietnam
SPRING RETURN ELECTRIC LINEAR VALVE ACTUATOR GEA-10SR(I) GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-20PD; GEA-35PD GINICE Vietnam
ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-55A/100A/250A GINICE Vietnam
ON-OFF VALVE ACTUATOR GEA-10A/20A/30A GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR GEA-55PD; GEA-100PD GINICE Vietnam
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-20P/35P; GEA-10P;  GINICE Vietnam
PROPORTIONAL VALVE ACTUATOR GEA-55P,100P,250P GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER TYPE GEA-20 / 35 (AW(s) / PDW(s)) GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DIGITAL VALVE ACTUATOR - WEATHER, LCU GEA-55 / 100 (AL / PL) GINICE Vietnam
VALVE ADAPTOR Adaptor GINICE Vietnam
ON / OFF DAMPER ACTUATOR GDA-20AD; GDA-20A GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR GDA-20PD; GDA-40PD GINICE Vietnam
ON / OFF DAMPER ACTUATOR ACT-012 Series; ACT-013 Series; ACT-019-24S Series GINICE Vietnam
PROPORTIONAL DAMPER ACTUATOR ACT-016 Series GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE(Bronze) GVS21 GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (15A~150A) GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF21  (200A~350A) GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (15A~150A) GINICE Vietnam
2-WAY CONTROL VALVE GVF22  (200A~350A) GINICE Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE(Bronze) Ginice GINICE Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE GXF21 (15A~150A), GXF21 (200A~350A) GINICE Vietnam
3-WAY CONTROL VALVE GXF-D GINICE Vietnam
2-WAY STAINLESS STEEL VALVE GVF-S GINICE Vietnam
3-WAY STAINLESS STEEL VALVE GXF-S GINICE Vietnam
Ball Valve GQ, GQ GINICE Vietnam
Electric butterfly valve GQ, GQ (ON-OFF), GQ 시리즈(비례식 GINICE Vietnam
PNEUMATIC ACTUATOR GD,GS series GINICE Vietnam
LIMIT SWITCH BOX GLB-1 , GLB-2 Series GINICE Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-001~004 GINICE Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-006~008 GINICE Vietnam
ELECTRIC ROTARY ACTUATOR GQ-010~300 GINICE Vietnam