Vui lòng liên hệ Anh Nghi Son để nhận báo giá NGAY hãng Zahm&Nagel Vietnam

19110   Washer Zahm&Nagel Vietnam
19150   Carbonating Stone Zahm&Nagel Vietnam
19130   Central Rod Zahm&Nagel Vietnam
19120   Stone Gasket(2 required) Zahm&Nagel Vietnam
19170   Special Elbow Zahm&Nagel Vietnam
9280  Main Filter Body Zahm&Nagel Vietnam
9290  Central Tube & Cover Zahm&Nagel Vietnam
9300   Gasket (2 Req'd/Unit) Zahm&Nagel Vietnam
9310   End Plug "O" Ring Zahm&Nagel Vietnam
9320   End Plug Zahm&Nagel Vietnam
9330   Handle Zahm&Nagel Vietnam
9340   Body Cover "O" Ring Zahm&Nagel Vietnam
16050  2" O.D x 10" LG. Free Flow Filter Stone (Re-Useable) Zahm&Nagel Vietnam
9360-1   1 Micron Disposable Filter Cartridge Zahm&Nagel Vietnam
9360-3   3 Micron Disposable Filter Cartridge Zahm&Nagel Vietnam
9360-5   5 Micron Disposable Filter Cartridge Zahm&Nagel Vietnam
9360-10   10 Micron Disposable Filter Cartridge Zahm&Nagel Vietnam
9370  Stainless Steel Nupro Valve (Teflon Coated Plug) Zahm&Nagel Vietnam
9530  Male Quick Connect (optional) Zahm&Nagel Vietnam
9380  Optional Female Quick Connect Zahm&Nagel Vietnam
9390  Optional Female/Male Nupro Valve Zahm&Nagel Vietnam
9400  Delrin Handle Zahm&Nagel Vietnam
9410  Body Zahm&Nagel Vietnam
9420  Bleeder Valve Zahm&Nagel Vietnam
9430   Filter Tube (Can Be Cut To Custom Lengths) Zahm&Nagel Vietnam
9440  Neoprene Bottle Seal Zahm&Nagel Vietnam
9370   Stainless Steel Nupro Valve (2 Req'd/Unit) Zahm&Nagel Vietnam
5055   Metering Valve Zahm&Nagel Vietnam
9460   Hex Nipple 1/8 NPT (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
9470  Filter Zahm&Nagel Vietnam
9495   Flow Meter (Assembled) Zahm&Nagel Vietnam
9500  Adapter 1/8 NPT to ¼ " Hose (2 Req'd) Zahm&Nagel Vietnam
9510  ¼ " Hose Nut Zahm&Nagel Vietnam
9520   ¼ " Hose Nipple Zahm&Nagel Vietnam
9540  ½ " O.D x ¼ " I.D x 48" LG. Tygon Plastic Tubing Zahm&Nagel Vietnam
9550  Stainless Steel Hose Clamps for ½ " O.D Tubing Zahm&Nagel Vietnam
9580   Hose Nut Gaske Zahm&Nagel Vietnam
9000-R-5  5 gallon size pilot plant Zahm&Nagel Vietnam
 9000-R-6 6 gallon size pilot plant Zahm&Nagel Vietnam
9000-R-10 10 gallon size pilot plant   Zahm&Nagel Vietnam