Đại lý Metrix Vietnam,Metrix Vietnam,Metrix

ANS hiện tại là đại lý của Metrix  tại Việt Nam , mọi nhu cầu về sản phẩm Metrix , Quý khách hàng vui long liên hệ với chúng tôi để được tư vấn hỗ trợ 1 cách tốt nhất – một số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn.

Code and Description Brand
IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-0020-00
Metrix Vietnam
SV 6300-0-5-1
Piezoelectric Velocity Sensor
Metrix Vietnam
9334-211-0035-004
Cable assembly
Metrix Vietnam
IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-151-1180-00
Metrix Vietnam
IPT Seismic vibration transmitter, loop powered, with LCD indication (Base Model)
ST5484E-022-0020-00
Metrix Vietnam
Velocity Sensor
SV 5485C-004
Metrix Vietnam
Cable Assembly
AC 4850-050
Metrix Vietnam
 IPT Seismic Vibration Transmitter, loop powered device: Select Transmitter or Switch Options below. (Base Model)
ST5484E-151-1080-00
Metrix Vietnam
AC 8169-75-002-010
Cable Assembly
Metrix Vietnam
ST 8200-001-IEC
Conduit Elbow, 1" NPT, 3/4" NPT Reducer, IECEX Certified 
Metrix Vietnam
ST5484E-151-534-00
IPT Seismic Vibration Transmitte
Metrix Vietnam
AC 9334-111-0015-0020
Cable assembly
Metrix Vietnam
ST5484E-152-432-00 
IPT Seismic Vibration Transmitter
Metrix Vietnam
ST5484E-151-432-00
IPT Seismic Vibration Transmitter
Metrix Vietnam
MX 2030-05-002-012-05-05
Reverse Mount Prox. Probe, 3/8"-24 threads, 0.5 or 1.0 m length
Metrix Vietnam
MX 2031-045-00-05
Extension Cable
Metrix Vietnam
MX 2033-01-02-05-00
DPS, 3-Wire Proximity Drive
Metrix Vietnam
MX 2034-06-01-05-05-01-05
DPS, 2-Wire Proximity 4-20 mA Transmitter -Configurable
Metrix Vietnam
SV 5485C-007-010
Velocity Sensor - 375°C max.,
150 mV/in/s (5.91 mm/sec), 105 Ω coil resistance
Metrix Vietnam
IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-0020-00
Metrix Vietnam
SV 5485C-001-010
Velocity Sensor
Metrix Vietnam
MX 8030-04-000-070-90-05
Prox. Probe with VibeLock™ connections - 8 mm Tip Dia., M10X1 threads, 0.5 or 1.0 m length, 20 mm to 250 mm case length
Metrix Vietnam
IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-1182-00
Metrix Vietnam
AC 91104-022
Reduce
Metrix Vietnam
SW 450DR-2022-0200
Electronic Switch
Metrix Vietnam
IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-1182-00
Metrix Vietnam
IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-122-032-00
Metrix Vietnam
SV 5485C-004
Velocity Sensor - 375°C max., connector version
Metrix Vietnam
AC 4850-034
Cable Assembly
Metrix Vietnam
ST 6917-121-1-0
IPT low cost vibration transmitter
Metrix Vietnam
AC 9334-111-0100-0105
Cable assembly
Metrix Vietnam
IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-122-020-00
Metrix Vietnam
SV 5485C-008
Velocity Sensor
Metrix Vietnam
SC 5534-003-1-2-5-150-S
Seismic Signal Conditioner  - velocity sensor
Metrix Vietnam
ST5491E-022-0520-00
IPT Seismic vibration transmitter
Metrix Vietnam
ST6917-156-1-0
IPT low cost vibration transmitter
Metrix Vietnam
MW 5550-421-041
Mechanical Vibration Switch
Metrix Vietnam
IPT Seismic Vibration Transmitter
ST5484E-121-032-00
Metrix Vietnam
162VTS-200-045-00
Seismic Vibration Transmitter
Metrix Vietnam
Elec Switch
SW 450DR-2122-0000
Metrix Vietnam
MW 5550-423-040
Mechanical Vibration Switch 
Metrix Vietnam
5516C-101-24V
Proximity Signal Conditioner
Metrix Vietnam
5485C-535
Velocity Sensor - 375°C max.,
Metrix Vietnam
4850-034
Cable Assembly
Metrix Vietnam
5550-111-010
Mechanical Vibration Switch
Metrix Vietnam
5550-G12-392
Mechanical Vibration Switch
Metrix Vietnam
5550-411-061
Mechanical Vibration Switch
Metrix Vietnam
5550-121-020
Mechanical Vibration Switch
Metrix Vietnam
5485C-007-010
Velocity Sensor 
Metrix Vietnam
5485C-007-040
Velocity Sensor
Metrix Vietnam
 5485C-004
Velocity Sensor
Metrix Vietnam
8978-311-0100
2-pin MIL Submersible (IP67) Cable Assembly
Metrix Vietnam
ST5484E-151-132-00
IPT Seismic Vibration Transmitter
Metrix Vietnam
Shaker HI-903
Portable Shaker, 
Metrix Vietnam
HI-223-9M
Proximity Probe daptor Kit, English (MILS)
Metrix Vietnam
0228-0137-01
Hardy; Adapter stud.  
Metrix Vietnam