Corken Pump Vietnam

Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Máy nén khí công nghiệp Corken Vietnam

Corken cung cấp các giải pháp cho ngành  hóa chất,  hóa dầu,  dầu mỏ, dầu và khí tự nhiên,  khí hoá lỏng, xe tải và vận chuyển bơm công nghiệp thị trường  trong nhiều năm.  Chất lượng, hiệu suất, dễ bảo dưỡng định kỳ đã xây dựng cho Corken một thương hiệu mạnh mẽ trong nhiều ngành công nghiệp.

Ứng dụng:

Bồn chứa dầu xe tải

Hạm đội tiếp nhiên liệu.

dầu bôi trơn

refuelers hàng không

Truyền của các sản phẩm hóa dầu, xăng, diesel, nhiên liệu sinh học, dung môi, vv.

 

 

CP- CD Model Sliding Vane Pumps Bơm công nghiệp Corken Vietnam

CDBN size 0521 size 1021 size 1321 size 1321 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

CDBF size 1021 size 1321 size 1521 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

CPBN size 0521 size 0721 size 1021 size 1321 size 1521 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

CPBF size 0521 size 0721 size 1021 size 1321 size 1521 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

PT-Series Pumps for Refined Petroleum Products and Industrial Solvents Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model PT20 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model PT25 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model PT30 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

PZ-Model Sliding Vane Pump  For Petroleum Applications Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Coro-Vane® Petroleum Pumps Bơm công nghiệp Corken Vietnam

PZ7  Bơm công nghiệp Corken Vietnam

PZ10 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

GPM 75–125–190 (@ 780 RPM)** Magnetic Drive Vane Pump Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Series CPMN size 0521 size 0721 size 1021 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Series  CDMN size 0521 size 1021 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Series CPMF  size 0521 size 1021 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Side Channel Pumps Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Coro-Vane® Pumps Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Coro-Flo® Pumps Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Gas Compressors Bơm công nghiệp Corken Vietnam

F-Model 101 Direct Drive Bơm công nghiệp Corken Vietnam

C-Model with Close-Coupled Motor Bơm công nghiệp Corken Vietnam

FF-Model w/ANSI Flange Connections Bơm công nghiệp Corken Vietnam

DS/DL-Model Direct Mounted Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model SC24 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Sealless (SCM Model) Magnetic Drive Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Side Channel (SC Model) with Direct-Coupled Drive Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Models C51 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Models F51 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model Z2000 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model Z3500 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model Z4500 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

HG601AX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

THG601AX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

HG601BX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

THG601BX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

HG601CX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601CX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 HG601DX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601DX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 HG601EX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601EX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 HG601FX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601FX Bơm công nghiệp Corken Vietnam

HG601AA Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601AA Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 HG601BB Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601BB Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 HG601CC Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601CC Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 HG601DD Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601DD Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 HG601EE Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601EE Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 HG601FF Bơm công nghiệp Corken Vietnam

 THG601FF Bơm công nghiệp Corken Vietnam

B166B (3/4", 1") Automatic Dual-Purpose Bypass Valve Bơm công nghiệp Corken Vietnam

ZV200 (2") Bypass Valve Bơm công nghiệp Corken Vietnam

B177 (2", 2-1/2") Differential Bypass Valve Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model D91 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model D151 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Models D191 & D291 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model FD351, & WFD351 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D391, WD391, FD391 & WFD391 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D491 & D491-3 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Model WFD551 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

Oil-Fee Reciprocating Compressor Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D91 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D291 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D491 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D491-3 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D691 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D691-4 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D891a Bơm công nghiệp Corken Vietnam

FD151 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D191 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

FD351 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

D391 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

WFD551 Bơm công nghiệp Corken Vietnam

FD591 Bơm công nghiệp Corken Vietnam