No. Loại Baumer code Mô tả Liên Hệ
1

Pressure gauges

Type 1


 
MAT1-D10-B18 Pressure gauge 0-2.5 bar, 1/8" NPT Contact to ANS Vietnam
2 MAT1-D10-B19 Pressure gauge 0-4 bar, 1/8" NPT Contact to ANS Vietnam
3 MEX3-F51-B24 Pressure gauge 0-16 bar, 63mm, 1/4" NPT  Contact to ANS Vietnam
4 MEX3-D51-B26 Pressure gauge 0-25 bar, 1/4" NPT, 63mm Contact to ANS Vietnam
5 MEX3-D51-B31 Pressure gauge 0-100 bar, 1/4" NPT, 63mm Contact to ANS Vietnam
6 MEX3-D51-B35 Pressure gauge 0-250 bar, 1/4" NPT, 63mm Contact to ANS Vietnam
7 MEX3-D51-B27 Pressure gauge 0-40 bar, 1/4" NPT, 63mm Contact to ANS Vietnam
8 MEX3-F51-B22 Pressure gauge 0-10 bar, 1/4" NPT, 63mm Contact to ANS Vietnam
9 MEX3-F51-B22 + Adaptor Pressure gauge 0-10 bar, 63mm dia. 1/2" NPT Contact to ANS Vietnam
10 MEX3-F51-B24 + Adaptor Pressure gauge 0-16 bar, 63mm dia. 1/2" NPT Contact to ANS Vietnam
11 MEX3-F51-B26 + Adaptor Pressure gauge 0-25 bar, 63mm dia. 1/2" NPT Contact to ANS Vietnam
12 MEX3-F51-B29 + Adaptor Pressure gauge 0-60 bar, 63mm dia. 1/2" NPT Contact to ANS Vietnam
13 MEX3-F51-B31 + Adaptor Pressure gauge 0-100 bar, 63mm dia. 1/2" NPT Contact to ANS Vietnam
14 MEX3-F51-B33 + Adaptor Pressure gauge 0-160 bar, 63mm dia. 1/2" NPT Contact to ANS Vietnam
15 MEX3-F51-B35 + Adaptor Pressure gauge 0-250 bar, 63mm dia. 1/2" NPT Contact to ANS Vietnam
 
16 Pressure gauges Type 2
 
MEX5-D62-B24 Pressure gauge 0-16 bar, 1/2" NPT, 100mm Contact to ANS Vietnam
17 MEX5-D62-B26 Pressure gauge 0-25 bar, 1/2" NPT, 100mm Contact to ANS Vietnam
18 MEX5-D62-B27 Pressure gauge 0-40 bar, 1/2" NPT, 100mm Contact to ANS Vietnam
19 MEX5-D62-B35 Pressure gauge 0-250 bar, 1/2" NPT, 100mm Contact to ANS Vietnam
20 MEX5-D60-D12  Pressure Gauge 0-50KPA, 100mm, 1/2"NPT Contact to ANS Vietnam
21 MEX5-D60-D18 Pressure Gauge 0-250KPA, 100mm, 1/2"NPT Contact to ANS Vietnam
22 MEX5-D60-B39 Pressure Gauge 0-600 BAR 100mm 1/2"NPT Contact to ANS Vietnam
23 MEX5-D60-H23 Pressure gauge mod.111.10 1-1/2" size,
1/8"NPTLM, 0-200PSI "Wika"
Contact to ANS Vietnam
24 MEX5-D60-H25 Pressure gauge mod.213.53, 4" size,
1/2"NPTLM, 0-300PSI "Wika"
Contact to ANS Vietnam
25 MEX5-D60-524 Pressure gauge mod.111.10.063, 1/2"NPT,
0-14 KG/CM2, (200PSI)
Contact to ANS Vietnam
26 MEX5-DS2-B22 Pressure gauge 0-10 Bar, 100mm dia.
3/8" NPT, liquid filled
Contact to ANS Vietnam
 
27

Pressure gauges

Type 3

 

MIX7-D62-B22 Pressure gauge 0-10 bar, 1/2" NPT, 150mm Contact to ANS Vietnam
28 MIX7-D62-B31 Pressure gauge 0-100 bar, 1/2" NPT, 150mm Contact to ANS Vietnam
29 MIX7-D62-B35 Pressure gauge 0-250 bar, 1/2" NPT, 150mm Contact to ANS Vietnam
30 MIX7-D60-D22 Pressure Gauge 0-1000 KPA 150mm 1/2"NPT Contact to ANS Vietnam
31 MIX7-D60-D12 Pressure Gauge 0-60 KPA, 150mm, 1/2"NPT Contact to ANS Vietnam
32 MIX7-D62-B24 Pressure gauge 0-16 Bar, 1/2 NPT, 150mm  Contact to ANS Vietnam
33 MEX8-D60-D38 Pressure Gauge 0-40000 KPA 160mm 1/2"NPT Contact to ANS Vietnam
34 MCX7-D60-N09 Pressure Gauge 150mm 1/2"NPT 0-0.16 BAR Contact to ANS Vietnam
 
35

Temperature

Gauges & DP

 

TBI100-264.140.20T/9003/0130 Temperature gauge 0-120 deg C,
 L=130mm, 1/2" NPT
Contact to ANS Vietnam
36 TBI100-264.140.20T/9003/0130 Temperature gauge 0-120 deg C,
 L=130mm, 1/2" NPT
Contact to ANS Vietnam
37   Temperature gauge POS:1480923, P/N: 781040 FOR AIR COM. G100/16S-10 BAR Contact to ANS Vietnam
38 TAX6J 138 250 (Ashcroft GmbH D52499 Base weiler) Temperature gauge 0-120 deg C, L=285mm Contact to ANS Vietnam
39 120AA-00-OO
(S.O 853375)
Diff. pressure guage 0-5 PSI  Contact to ANS Vietnam
40 DE-BH1 Glycerine for pressure gauge
Diff.press.gauge 200mm dial,
Range 0-30kpa,dial 0-100%,20 bar
Contact to ANS Vietnam
43 MDX7-D62-B15-H Diff.press.gauge 0-1 BAR , SIZE 150MM,
THREAD 1/2NPT
Contact to ANS Vietnam
44 MDX7-D62-B18-H Diff.press.gauge 0-2.5 BAR, SIZE 100MM,
THREAD 1/2NPT
Contact to ANS Vietnam
45 100JBE444N DIFF. PRESSURE GAUGE, 100MM
FACE,1/2" NPT, BUDNBRG
Contact to ANS Vietnam
46 MEX5-D60-B27 Hi-pressure gauge 0-35 bar Contact to ANS Vietnam
47 MEX5-D60-B24 Lo-pressure gauge 0-15 bar Contact to ANS Vietnam
48 MEX5-D60-B16 Pressure Gauge 0-1,6 bar Contact to ANS Vietnam

 

 

Baumer Vietnam Pressure gauges_ANS Vietnam ....

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có giá tốt nhất !!

 

Logo ANS

Công Ty TNHH TMDV Anh Nghi Sơn

 

I địa chỉ I D3, KDC Miếu Nổi, Đinh Tiên Hoàng, Phường 3, Quận Bình Thạnh, TPHCM

I mã số thuế I 0310692382 

I điện thoại I  + 84 . 8 . 3517 0401/02       I fax I +84 . 8 . 3517 0403

 

I email ans.vina@gmail.com      I website I  www.ansvietnam.com

I liên hệ trực tuyến I     Skype   |   Yahoo