Vui lòng liên hệ Anh Nghi Sơn để nhận báo giá NGAY hãng Shinho Vietnam

TEMP TRANSMITTER         Shinho Vietnam
SHT-50 Head Mounting Transmitter   RTD Only Shinho Vietnam
SHT-100 Head Mounting Transmitter     Shinho Vietnam
TTS-100 Temp Transmitter   Sensor base type Shinho Vietnam
TIDC Multi Input Converter   Device Net Shinho Vietnam
ND-UT-EX(RTD) RTD Input Converter(입.출력2P)   RTD Only Shinho Vietnam
OTHER         Shinho Vietnam
SHN-8PDB 8ch Power Supply     Shinho Vietnam
Model Product Name Suffix Code Specification Shinho Vietnam
SIGNAL ARRESTER         Shinho Vietnam
SHN-ARR Signal Arrester     Shinho Vietnam
  SHN-ARR30   3kA Shinho Vietnam
SHN-ARR30-R   3kA Shinho Vietnam
SHN-ARR30-1   10kA Shinho Vietnam
SHN-ARR30-1R   10kA Shinho Vietnam
SSP20-R   20kA Shinho Vietnam
SSP-SERIES Signal Arrester     Shinho Vietnam
  SSP10-R   10kA Shinho Vietnam
SSP25-R   25kA Shinho Vietnam
SSP25(4회선)   25kA Shinho Vietnam
SSP40-R   40kA Shinho Vietnam
SSP40(4 circuit)   40kA Shinho Vietnam
TELECOMMUNICATION ARRESTER         Shinho Vietnam
SHN-TMR Telecommunication Arrester     Shinho Vietnam
  SHN-TMR   3kA Shinho Vietnam
SHN-TMR-R   3kA Shinho Vietnam
SHN-TMR-1   10kA Shinho Vietnam
SHN-TMR-1R   10kA Shinho Vietnam
TMR-RJ45   10kA Shinho Vietnam
TMR-CCTV   10kA Shinho Vietnam
TSP-10R   10kA Shinho Vietnam
TSP-20R   20kA Shinho Vietnam
TSP-10(4회선)   10kA Shinho Vietnam
TSP-20(4회선)   20kA Shinho Vietnam
TSP-40(4회선)   40kA Shinho Vietnam
POWER ARRESTER         Shinho Vietnam
SHN-PRR Power Arrester     Shinho Vietnam
  SHN-PRR125/250   3kA Shinho Vietnam
SHN-PRR125-R/250-R   3kA Shinho Vietnam
SHN-PRR125-1/250-1   10kA Shinho Vietnam
SHN-PRR125-1R/250-1R   10kA Shinho Vietnam
PSP20-R   20kA Shinho Vietnam
POWER ARRESTER(25kA~50kA)         Shinho Vietnam
PSP Power Arrester     Shinho Vietnam
  PSP30-RS 11P /22P SINGLE-PHASE Shinho Vietnam
PSP40-RS 11P /22P SINGLE-PHASE Shinho Vietnam
PSP50-RS 11P /22P SINGLE-PHASE Shinho Vietnam
PSP30-RP 11P /22P PARALLEL CONNECT Shinho Vietnam
PSP40-RP 11P /22P PARALLEL CONNECT Shinho Vietnam
PSP50-RP 11P /22P PARALLEL CONNECT Shinho Vietnam
with Alarm     Shinho Vietnam