Đại lý JFE Advantech Vietnam,JFE Advantech Vietnam,JFE Advantech

ANS hiện là đại lý của JFE Advantech , tại Việt Nam, mọi nhu cầu về sản phẩm  JFE Advantech, quý khách hàng vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hổ trợ một cách tốt nhất - một số dòng sản phẩm - chúng tôi có hàng sẵn

Models Name of products Vietnamese name Brand name
KW-LU  KW-LU Conveyor Scale hệ thống cân dạng băng tải KW-LU JFE Advantech Vietnam, JFE Scale system, hệ thống cân JFE
KC-V KC-V Constant Feeder bộ nạp liệu liên tuc KC-V JFE Advantech Vietnam, JFE Scale system, hệ thống cân JFE
DF/DF-KE DF/DF-KE Built-in Constrainer Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
CB CB Built-in Constrainer Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
HR HR General Purpose Compression Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
HR II HR II High Precision Compression Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
IR IR High Precision Compression Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
ZR  ZR High Precision Compression Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
ZR-KE ZR-KE High Precision Flame-proof Compression Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
BH  BH Sheave Bearing Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
CT CT Tensile Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
TM-H/TM-V TM-H/TM-V Plate Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
SPL SPL Plate Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
KM KM Compact Compression Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
KS KS Shaft Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
KB KB Beam Type Load Cell JFE Advantech Vietnam , JFE Loadcell, Cảm biến tải trọng JFE  
ARO-EC RINKO EC (ARO-EC) JFE Advantech Vietnam, thiết bị thủy và hải dương học JFE  
ARO-FT RINKO-FT (ARO-FT) JFE Advantech Vietnam, thiết bị thủy và hải dương học JFE  
ARO-PR Portable optical DO meter (ARO-PR) JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO  
RINKO I / I D Logger version optical fast DO sensor RINKO I / I D Thiết bị đo oxy hòa tan DO, JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO  
RINKO II / II D Digital output version optical fast DO sensor RINKO II / II D Thiết bị đo oxy hòa tan DO, JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO  
RINKO III RINKO III JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO  
RINKO-Profiler Logger version CTD profiler with optical fast DO sensor RINKO-Profiler JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO  
AAQ-RINKO Water quality profiler with optical fast DO sensor AAQ-RINKO JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO  
RINKO W RINKO W JFE Advantech Vietnam , Thiết bị đo DO, Cảm biến đo DO  
 INFINITY-EM AEM-USB Logger version 2-D electro-magnetic current meter INFINITY-EM AEM-USB Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
INFINITY-Deep AEMD-USB Logger version 2-D electro-magnetic current meter for deep ocean INFINITY-Deep AEMD-USB Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
INFINITY-WH AWH-USB Water pressure principle logger version wave height meter INFINITY-WH AWH-USB Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
INFINITY-CT A7CT-USB Logger version conductivity and temperature sensor INFINITY-CT A7CT-USB Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
INFINITY-CTW ACTW-USB Logger version conductivity and temperature sensor with wiper INFINITY-CTW ACTW-USB Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
INFINITY-CLW ACLW2-USB Logger version chlorophyll and turbidity sensor with wiper INFINITY-CLW ACLW2-USB Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
INFINITY-Turbi ATU75W2-USB Logger version super wide range turbidity sensor with wiper INFINITY-Turbi ATU75W2-USB Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
DEFI2-T Pocket-size temperature logger (DEFI2-T) Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
DEFI2-L Pocket-size PAR logger (DEFI2-L) Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
DEFI2-DHG & DEFI2-D Pocket-size pressure logger (DEFI2-DHG & DEFI2-D) Bộ ghi dữ liệu JFE, JFE Advantech Vietnam, Date logger JFE, JFE Advantech Vietnam  
AEM1-DA Handheld 1-D electro-magnetic current meter for rivers AEM1-DA thiết bị đo dòng điện JFE, JFE Advantech Vietnam  
AEM213-D Handheld 2-D EM current meter with temperature and depth sensor AEM213-D thiết bị đo dòng điện JFE, JFE Advantech Vietnam  
LW ALW-CMP Photo sensor portion  JFE Advantech Vietnam thiết bị đo bức xạ quang hợp  JFE, JFE Advantech Vietnam  
SFIDA Underwater camera, camera dưới nước JFE Advantech Vietnam