Thiết bị đo lường & cảm biến cho Furnace-  Lò nung/ buồng đốt,Logika Vietnam

Sử dụng Hệ thống Camera Lò song song với hàng rào quang học và pyrometer công suất cao cho phép bộ điều khiển giám sát bên trong lò và điều khiển hoạt động sưởi ấm.

Sản phẩm

FCS Furnace Camera System/ Hệ thống camera lò FCS

OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector/
Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR

OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam/
Rào chắn quang học OB-VT

 

 

OB-ITPF High Power Furnace Optical Barrier/ Rào chắn lò quang năng lượng cao OB-ITPF

 

 

 

 

 

 

 

Logika Tech

Mira STC

http://logikatech.com/

SEO KEY:

Logika Vietnam, Logikatech Vietnam, Logika Tech Vietnam,  Logika FCS Furnace Camera System, Logika HMD-SM Scanning Hot Metal Detector, Logika HMD-ST Static Hot Metal Detector, Logika LM-SD Laser Distance Meter, Logika TLM-50 Triangulation Laser Meter, Logika LS Loop Scanner 250, Logika OB-ITPF, Logika OB-VR, Logika OB-VT, Logika PM- Pyrometer Series, Logika PMP-716 Pyrometer, Logika WHD Weld Hole Detector, Logika CCD cut-to-length (CTL) system FCS Furnace Camera System Logika,  HMD-SM Logika,  HMD-ST Logika,  LM-SD Laser Distance Meter Logika,  TLM-50  Logika,  LS Loop Scanner 250 Logika,  OB-ITPF Logika,  OB-VR Logika,  OB-VT Logika,  PM- Pyrometer Series Logika,  PMP-716 Pyrometer Logika,  WHD Logika,  CTL system logika Hệ thống camera nhiệt độ cho lò nung FCS , Hỏa kế đo thép nóng Logika HMD-SM, Hỏa kế đo thép nóng HMD-ST, LM-SD cảm biến đo khoảng cách cho thép nóng,

, Hỏa kế  OB-ITPF, Hỏa kế  OB-VR, Hỏa kế  OB-VT, Hỏa kế  PM- Pyrometer Series, Hỏa kế  PMP-716 Pyrometer, Thiết bi phát hiện lỗi cho thép nóng WHD , Thiết bi phát hiện lỗi cho thép nóng LS-250,  hệ thống cắt thép nóng Logika, hỏa kế Logika, thiết bị đo nhiệt độ Logika,