Thiết bị đo lường & cảm biến cho Billet continuous casting -Phôi đúc liên tục,Logika Vietnam

Các ứng dụng đúc phôi liên tục của chúng tôi đảm bảo sự cắt chính xác về độ dài và tốc độ của phôi (từ 1 đến 8  lõi) đồng thời cung cấp phản hồi nhiệt độ phôi chính xác cao đảm bảo quá trình và thông tin lò đốt bằng thống .

Sản phẩm

Camera Based Billet/Slab Cut to Length System/ Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera

HMD-SM Scanning Hot Metal Detector

Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM

LM-SD Laser Distance Meter

Máy đo khoảng cách laser LM-SD

LS Loop Scanner 250/
Máy quét vòng lặp LS 250

PM-Series Two Color Pyrometer/ Máy đo nhiệt độ hai màu PM-Series

OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam/
Rào chắn quang học OB-VT

 

 

Logika Tech

Mira STC

http://logikatech.com/

SEO KEY:

Logika Vietnam, Logikatech Vietnam, Logika Tech Vietnam,  Logika FCS Furnace Camera System, Logika HMD-SM Scanning Hot Metal Detector, Logika HMD-ST Static Hot Metal Detector, Logika LM-SD Laser Distance Meter, Logika TLM-50 Triangulation Laser Meter, Logika LS Loop Scanner 250, Logika OB-ITPF, Logika OB-VR, Logika OB-VT, Logika PM- Pyrometer Series, Logika PMP-716 Pyrometer, Logika WHD Weld Hole Detector, Logika CCD cut-to-length (CTL) system FCS Furnace Camera System Logika,  HMD-SM Logika,  HMD-ST Logika,  LM-SD Laser Distance Meter Logika,  TLM-50  Logika,  LS Loop Scanner 250 Logika,  OB-ITPF Logika,  OB-VR Logika,  OB-VT Logika,  PM- Pyrometer Series Logika,  PMP-716 Pyrometer Logika,  WHD Logika,  CTL system logika Hệ thống camera nhiệt độ cho lò nung FCS , Hỏa kế đo thép nóng Logika HMD-SM, Hỏa kế đo thép nóng HMD-ST, LM-SD cảm biến đo khoảng cách cho thép nóng,

, Hỏa kế  OB-ITPF, Hỏa kế  OB-VR, Hỏa kế  OB-VT, Hỏa kế  PM- Pyrometer Series, Hỏa kế  PMP-716 Pyrometer, Thiết bi phát hiện lỗi cho thép nóng WHD , Thiết bi phát hiện lỗi cho thép nóng LS-250,  hệ thống cắt thép nóng Logika, hỏa kế Logika, thiết bị đo nhiệt độ Logika,