Thiết bị đo lường & cảm biến cho Furnace entrance-  Lối vào lò/ buồng đốt,Logika Vietnam

Khu vực lối vào lò quan trọng có thể được theo dõi và kiểm soát một cách an toàn để kiểm soát quá trình kích thước vật liệu nhập bao gồm chiều dày, chiều rộng và chiều dài. Chúng tôi cung cấp các hệ thống và phần cứng có thể sửa chữa độ nghiêng lệch, định tâm và gần với cửa vào mà không can thiệp vào các hoạt động bình thường

Sản phẩm

 

Camera Based Billet/Slab Cut to Length System

Hệ thống cắt phôi vuông/dẹt theo chiều dài bằng camera

HMD-SM Scanning Hot Metal Detector

Máy dò kim loại nóng quét HMD-SM

LM-SD Laser Distance Meter

Máy đo khoảng cách laser LM-SD

 

 

 

FCS Furnace Camera System/ Hệ thống camera lò FCS

OB-VR Optical Barrier-Visible Laser/Reflector/
Laser phản xạ / tia phản xạ quang OB-VR

OB-VT Optical Barrier-Visible Through-Beam/
Rào chắn quang học OB-VT

 

 

Logika Tech

Mira STC

http://logikatech.com/

SEO KEY:

Logika Vietnam, Logikatech Vietnam, Logika Tech Vietnam,  Logika FCS Furnace Camera System, Logika HMD-SM Scanning Hot Metal Detector, Logika HMD-ST Static Hot Metal Detector, Logika LM-SD Laser Distance Meter, Logika TLM-50 Triangulation Laser Meter, Logika LS Loop Scanner 250, Logika OB-ITPF, Logika OB-VR, Logika OB-VT, Logika PM- Pyrometer Series, Logika PMP-716 Pyrometer, Logika WHD Weld Hole Detector, Logika CCD cut-to-length (CTL) system FCS Furnace Camera System Logika,  HMD-SM Logika,  HMD-ST Logika,  LM-SD Laser Distance Meter Logika,  TLM-50  Logika,  LS Loop Scanner 250 Logika,  OB-ITPF Logika,  OB-VR Logika,  OB-VT Logika,  PM- Pyrometer Series Logika,  PMP-716 Pyrometer Logika,  WHD Logika,  CTL system logika Hệ thống camera nhiệt độ cho lò nung FCS , Hỏa kế đo thép nóng Logika HMD-SM, Hỏa kế đo thép nóng HMD-ST, LM-SD cảm biến đo khoảng cách cho thép nóng,

, Hỏa kế  OB-ITPF, Hỏa kế  OB-VR, Hỏa kế  OB-VT, Hỏa kế  PM- Pyrometer Series, Hỏa kế  PMP-716 Pyrometer, Thiết bi phát hiện lỗi cho thép nóng WHD , Thiết bi phát hiện lỗi cho thép nóng LS-250,  hệ thống cắt thép nóng Logika, hỏa kế Logika, thiết bị đo nhiệt độ Logika,