Truyền động tuyến tính với trục quay chính - Linear Axes With Spindle Drive | Bahr-modultechnik Việt Nam

Giúp tạo ra lực nạp cao và đặc biệt thích hợp ở những nơi có yêu cầu nghiêm ngặt về định vị và chu kỳ lặp lại cần độ chính xác. Khách hàng có thể chọn giữa trục vít hình thang và trục vít bi.

Đại lý chính thức của Bahr-modultechnik tại Vietnam -  Bahr-modultechnik Việt Nam

DLT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DLK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

CLLT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

CLLK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

ELT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

ELK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DLT-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DLK-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DST

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DSK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DST-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

DSK-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

QST

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

QSK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

QSTE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

QSKE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EGT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EGK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

WGT/K/WKT/K

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

GDGT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

GDGK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

GGT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

GGK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHK

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHTX

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHKX

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EHTex

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EGTH

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

EGKH

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH SPINDLE DRIVE

Truyền động tuyến tính với trục quay chính

👉 Xem thêm sản phẩm Bahr-modultechnik tại đây.
 

 ANS – Anh Nghi Sơn là đại lý chính thức của Bahr-modultechnik  tại Vietnam

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất – 1 số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn kho – giao nhanh 24h