Truyền động tuyến tính không có điều hướng- Linear Axes Without Drive | Bahr-modultechnik Việt Nam

Ngay cả không có hệ thống điều hướng phức tạp, Bahr Modultechnik vẫn có thể mang đến cho khách hàng giá trị gia tăng đáng kể trong việc cung cấp các thiết bị truyền động tuyến tính chất lượng cao.

Đại lý chính thức của Bahr-modultechnik tại Vietnam -  Bahr-modultechnik Việt Nam

ALLR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

DLR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

E

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

ER

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

ELR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

ELRZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

QLR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

LLR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

SLTR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

UL

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

DSR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

LSR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

QSR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

QSSR

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

QSRZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITHOUT DRIVE

Truyền động tuyến tính không có điều hướng

👉 Xem thêm sản phẩm Bahr-modultechnik tại đây.
 

 ANS – Anh Nghi Sơn là đại lý chính thức của Bahr-modultechnik  tại Vietnam

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất – 1 số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn kho – giao nhanh 24h