Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn - Linear Axes With Toothed Belt Drive |  Bahr-modultechnik Việt Nam

Thích hợp cho các nhiệm vụ xử lý và định vị tốc độ cao liên quan đến tải trọng từ nhẹ đến nặng mà chu trình lặp lại cần có độ chính xác cao và thời gian ngắn. Truyền động hoạt động thông qua một đai răng được gila cố bằng thép. Cùng với các phụ kiện tiêu chuẩn, các trục tuyến tính có thể dễ dàng kết hợp để tạo ra hệ thống nhiều trục.

Đại lý chính thức của Bahr-modultechnik tại Vietnam -  Bahr-modultechnik Việt Nam

ALLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

CLLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLZPVI

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLVZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DLZZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELFZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZex

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELHZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELSD

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELFZex

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZI

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELVZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZG

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZ-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZU-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZU

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZD-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

ELZT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

MLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

MLN

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

MLZ-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

MLZD-W

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QLZE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LLZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LLZE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LLN

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZPVI

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZPVIE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZS-P

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

DSZS

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LSN

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LSZ-HP

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

LSZE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QSZT

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QSZE

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

QSSZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

WGVZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

WKVZ

Bahr Modultechnik Vietnam

LINEAR AXES WITH TOOTHED BELT DRIVE

Truyền động tuyến tính với dây beo và đường răng dẫn

👉 Xem thêm sản phẩm Bahr-modultechnik tại đây.
 

 ANS – Anh Nghi Sơn là đại lý chính thức của Bahr-modultechnik  tại Vietnam

Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất – 1 số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn kho – giao nhanh 24h