Đại lý Koehleinstrument Vietnam,Thermometer Holder K16273 Koehleinstrument Vietnam,Koehleinstrument Vietnam

 

100% USA Origin Koehleinstrument Vietnam Part No: K16273
 Pensky-Martens Closed Cup Flash Tester, Electrically Heated, 220-240V, 50/60Hz
 Includes:
 - Cover Assembly
 - Brass Test Cup with Handle
 - Thermometer Holder
100% USA Origin Koehleinstrument Vietnam Part No: K16225
 P.M. Stirrer Motor, 115V / 230V, 50/60Hz
100% USA Origin Koehleinstrument Vietnam Part No: 250-000-09C
 ASTM 9C Thermometer
100% USA Origin Koehleinstrument Vietnam Part No: 250-000-10C
 ASTM 10C Thermometer

Xem thêm sản phẩm tại đây