Đại lý Towaseiden Vietnam - Rotary Paddle type level switch RL-200 Length - 150mm Towaseiden Vietnam,Towaseiden Vietnam

100% Japan Origin Towaseiden Vietnam Moldel: PRL-200 Length - 150mm
Rotary Paddle type level switch
100% Japan Origin Towaseiden Vietnam Moldel: PRL-100ED Length -1,500mm ~ 2,500mm
Rotary Paddle type level switch

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây