Hubner Giessen Vietnam phát triển các sản phẩm và giải pháp có xuất xứ từ Đức cho các điều kiện vận hành khắc nghiệt. Các bộ mã hóa thông minh đóng góp quan trọng vào tự động hóa và Công nghiệp 4.0.

Hubner Giessen đặt ra các tiêu chuẩn mới trong lĩnh vực an toàn trong ngành công nghiệp nặng và các lĩnh vực khác có điều kiện khắc nghiệt để cải thiện bền vững doanh nghiệp của bạn – như là  lĩnh vực thép, hoạt động khai thác hầm lò, công nghệ cẩu trục và bến cảng, giao thông và kỹ thuật hàng hải cũng như ngành dầu khí.

image

Bộ mã hóa / giải mã xung Hubner Giessen được dùng nhiều trong các ứng dụng :

 • Động cơ
 • Cẩu trục
 • Đo cuộn
 • Vòng lặp
 • Canh biên
 • Bắt ốc vít
 • Cơ chế quay
 • Bánh cánh quạt/ bánh guồng lắp gàu
 • Phương tiện vận tải
 • Sản xuất điện
  Hubner Giessen products

  Tại thị trường Việt Nam – ANS – Anh Nghi Sơn là đại lý chính thức của Hubner Giessen tại Vietnam

  Liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ nhanh nhất – 1 số dòng sản phẩm – chúng tôi có hàng sẵn kho – giao nhanh 24h.

  No.

   

  Model

  Tên sản phẩm

  1

  Bộ mã hóa tăng dần/ Bộ giải mã xung tương đối Hubner Giessen

  FG 41 SIL 3 / FGH 41 SIL 3

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  2

  FG INOX / FGHJ INOX

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  3

  FG 40 / FGH(J) 40

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  4

  FG 40 Ex

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  5

  FGHJ 5

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  6

  FGH 6

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  7

  FGH 8

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  8

  FGH 14

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  9

  FG 2 / FGHJ 2

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  10

  Bộ mã hóa từ tính Hubner Giessen

  MAGA absolute Singleturn

  Hubner Giessen Incremental encoder , bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ giải mã xung tương đối

  11

  MAG incremental

  Hubner Giessen Magnetic encoders, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung từ tính

  12

  Hệ thống mã hóa đa năng Hubner Giessen 

  UOM(HJ) 4L / UOM(HJ) 41L SIL 2 (basic unit U-ONE-LWL)

  Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng

  13

  UO-EM-D2 / UO-EM-D41 SIL 2 (FOC decoder module)

  Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng

  14

  UO-EM-ERC (position switch module)

  Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng

  15

  UO-EM-EGS4 / UO-EM-EGS41 SIL 2 (speed switch module)

  Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng

  16

  UO-EM-AM... (absolute encoder module)

  Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng

  17

  UOC 40 / USC 42 SIL 2 (U-ONE-Compact)

  Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng

  18

  UO-EM-FG4 (incremental encoder module)

  Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung  đa năng

  19

  Bộ mã hóa tuyệt đối Hubner Giessen

  AS…H 60 Singleturn

  Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối

  20

  AL... 40 Singleturn Looper

  Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối

  21

  AM... 40 / AM...H 40 (Multiturn)

  Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối

  22

  AM... 41 SIL 3 / AM...H 41 SIL 3 (Multiturn)

  Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối

  23

  AS…H 60 Singleturn

  Hubner Giessen Absolute encoders, Hubner Giessen Universal encoder systems, bộ mã hóa xung Hubner Giessen, bộ giải mã xung Hubner Giessen, Hubner Giessen Vietnam, encoder Hubner Giessen, bộ mã hóa xung tuyệt đối

  24

  Công tắc vị trí điện tử Hubner Giessen 

  ERC 40

  Hubner Giessen Electronic position switches, Công tắc vị trí điện tử  , Hubner Giessen Vietnam

  25

  Công tắc quá tốc độ Hubner Giessen

  EGS 40 / EGSH(J) 40

  Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam

  26

  EGS 41 SIL 2 / EGSH(J) 41 SIL 2

  Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam

  27

  EGS 2 / EGSHJ 2

  Hubner Giessen Overspeed switches, công tắc quá tốc , Hubner Giessen Vietnam

  28

  Máy phát điện Tacho  Hubner Giessen

  TDP

  Tacho generator Hubner Giessen, máy phát tốc, Hubner Giessen Vietnam

  29

  Động cơ Mô tơ DC Hubner Giessen

  GN (DC motors)

  DC motors, mô tơ DC, động cơ DC , Hubner Giessen Vietnam , Motor Hubner Giessen 

  30

  Máy phát điện Hubner Giessen

  DSG P (generators)

  Three-phase synchronous generator, máy phát điện xoay chiều 3 pha, máy phát điện đồng bộ 3 pha,  Hubner Giessen Vietnam, synchronous generator Hubner Giessen