Đại lý Leuze Vietnam,Leuze Vietnam

100% Germany Origin Leuze Vietnam VDB 12B/6.1N
Double sheet monitoring amplifier
100% Germany Origin Leuze Vietnam DB 18 UP.1-25,2500
Ultrasonic sensors, M18x1x25mm, 2.5M Cable with M8 3pin connector, IP65
100% Germany Origin Leuze Vietnam DB 18 UP.1-40,2500
Ultrasonic sensors, 2.5M Cable with M8 3pin connector, IP65
100% Germany Origin Leuze Vietnam VDB 112B/6P
Double sheet monitoring amplifier
100% Germany Origin Leuze Vietnam DB 112 UP.1-20,1500
Cylindrical Ultrasonic sensors 

 

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây