Đại lý Sincra Vietnam,Sincra Vietnam

100% France Origin Sincra Vietnam P/N: BE AHE 10
Type III ; Ignitor Electronic block (230VAC-50Hz)
100% France Origin Sincra Vietnam P/N: CA1 XAHE 10
Ignitor ATEX Version ø 21.3mm  ; L = 3,630 mm
100% France Origin Sincra Vietnam P/N: EC AHE 10
Electrode Cap F 18 mm 
100% France Origin Sincra Vietnam P/N: CL AHE10
Link cable L = 5m 

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây