Đại lý Flir Vietnam, Flir Vietnam

100% Sweden/USA Origin Flir Vietnam 89202-0101
T860 24° THERMAL IMAGING CAMERA WITH VIEWFINDER
100% Sweden/USA Origin Flir Vietnam Camera E95 24°
(FLIR E95)

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây