Đại lý Takuwa Vietnam,Synchro Transmitter Sensor 86G-15-11 Takuwa Vietnam,Takuwa Vietnam

100% Japan Origin Takuwa Synchro Transmitter Sensor
 Model: 86G-15-11 (replace for old model: 86G-15)

Xem thêm sản phẩm tại đây