Đại lý Stego Vietnam,Stego Vietnam

100% Germany Origin Stego Vietnam Art. No.: 14005.0-00
Semiconductor Heater HG 140 ; 120-240V AC/DC, 60W

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây