Đại lý  BITZER Vietnam - Screw compressor 3P CSH7563-80-40P BITZER Vietnam, BITZER Vietnam

100% EU
Origin
BITZER
Vietnam
Model: CSH7563-80-40P
Screw compressor 3P

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây