Đại lý Reckmann Vietnam RTD 1R15-D100AF-BAZ-E1 108732 Reckmann Vietnam

100% Germany Origin

Reckmann Vietnam

108732
 1R15-D100AF-BAZ-E1
 RTD, 1 x Pt100, Cl. A, 3-wire-circuit, L = 100 mm, Ø 9 x 1mm, G1/2", mat. 1.4571, with exchangable measuring insert
 with measuring transducer mounted in the connection head measuring range: -50°C ... +150°C

100% Germany Origin

Reckmann Vietnam

108743
 1R15-D0400AF-BAZZ-E1-X-Y
 Resistance temp.sensor, mount. 1 x Pt100, 3 conductors, cl. A mat.1.4571,with exchang.insert length 400mm, G 1/2",Ø9x1mm
 with measuring transducer mounted in the connection head measuring range: -50°C ... +150°C

100% Germany Origin

Reckmann Vietnam

133507
 1R15-D1500AA-BAXA-E1-X-Y
 RTD 2G mounting length =1500mm
 PA = G1/2", Ø 9 x 1 mm, 1.4571
 mat.1.4571, with exchang.insert 1 x Pt100, 3-wire, cl. A
 Protection tube open at the measuring tip and 100 mm perforated

100% Germany Origin

Reckmann Vietnam

109639
 1R15-D160AF-BAZ-E1-Y
 Resist.temperat.sensor, mount. length 160 mm,1/2", Ø 9 x 1 mm
 mat.1.4571, with exchang.insert 1xPt100, 3-wire-circuit, cl. A
 with measuring transducer mounted in the connection head measuring range: 0°C ... +100°C with calibration at +55°C

100% Germany Origin

Reckmann Vietnam

109282
 1R15-D0600AF-ZZAZ-E1-X-Y
 Thermocouple, form 2G, L=600mm
 PA = G1/2", Ø 9 x 1 mm, 1.4571 exchangeable measuring insert 1 x type K, class 1
 with measuring transducer mounted in the connection head measurng range: 0°C ... +600°C

100% Germany Origin

Reckmann Vietnam

134333
 1R9-D450A00500K-11AX-Y
 Thermocouple, model B
 L = 500 mm, Ø 4,5 mm
 2 x type K, cl. 1, Mat. 2.4816
 incl. compression fitting G 1/4" Steel/PTFE

ANS là đại lý phân phối chính hãng Reckmann VietNam chuyên cung cấp sản phẩm Reckmann

Báo giá ngay - Hàng chính hãng Germany - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Reckmann tại đây