Đại lý Eurotherm Vietnam,Eurotherm Vietnam

100% Italy Origin Eurotherm 270
M0DEL (2704) Multi Loop Programmer
Power supply (VH) 85-264 Vac
Loops (3) Three loops

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây