1. Tên sản phẩm: Môđun thời gian RES SMT 360™ Multi-GNSS

Ứng dụng: Điện lực, Dầu khí, Sân bay, Xa lộ, Đường sắt, Viễn thông, Trung tâm lưu trữ dữ liệu, Ngân hàng, Chứng khoán, Phòng thí nghiệm, Truyền hình/Truyền thanh, Quân đội, An ninh quốc phòng, Cứu hỏa/cứu nạn.

Thông số kỹ thuật:

 • Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Beidou & Galileo ready)
 • High sensitivity
 • Assisted GPS (A-GPS)
 • Extended Temperature range (-40°C to +85°C)
 • Timing pulse synchronized to within 15 nanoseconds (one sigma) of GNSS/UTC
 1. Tên sản phẩm: Môđun thời gian RES SMT 360™ Multi-GNSS

Ứng dụng: Điện lực, Dầu khí, Sân bay, Xa lộ, Đường sắt, Viễn thông, Trung tâm lưu trữ dữ liệu, Ngân hàng, Chứng khoán, Phòng thí nghiệm, Truyền hình/Truyền thanh, Quân đội, An ninh quốc phòng, Cứu hỏa/cứu nạn.

Thông số kỹ thuật:

 • Multi-GNSS (GPS, GLONASS, Beidou & Galileo ready)
 • High sensitivity
 • Assisted GPS (A-GPS)
 • Extended Temperature range (-40°C to +85°C)
 • Timing pulse synchronized to within 15 nanoseconds (one sigma) of GNSS/UTC