Đại lý ABB Vietnam,ABB Vietnam

 

100% USA Origin ABB Vietnam AI830A
I/O Module
100% USA Origin ABB Vietnam AI810
I/O Module
100% USA Origin ABB Vietnam DI810
I/O Module
100% Germany Origin ABB Vietnam TSH210.Y0.A2.H31.M2.N4.A08.K1.T2.A6.Y1-M5
Temperature thermometer
100% Germany Origin Balluff Vietnam BIS002K Sensing
BIS C-190-05/L ; LF data carriers (70/455 kHz)
100% Switzerland Origin Contrinex Code: DW-AS-703-M8-694
Inductive sensor
100% Switzerland Origin Contrinex Code: DW-AS-703-M12-673
Inductive sensor
100% Switzerland Origin Contrinex Code: DW-AS-703-M18-673
Inductive sensor

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây