1. Tên sản phẩm: MiniAir Junior Set
  2. : 97.0300

Thông số kỹ thuật: consisting of MiniAirJunior display unit, flowprobe Micro 40 m/s, carrying bag

  1. Tên sản phẩm: MiniAir Junior Set
  2. : 97.0300

Thông số kỹ thuật: consisting of MiniAirJunior display unit, flowprobe Micro 40 m/s, carrying bag