Đại lý MICRO-EPSILON Vietnam,Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM 160 MICRO-EPSILON Vietnam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM 160

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM 200 / 230

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM 400 / 450

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM 640

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM G7 / G7 VGA

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM M1

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM M1 Special models / Protection housings

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM M05

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

USB Server Gigabit / Process interface

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

TIM NetPC / NetBox

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

Software features / Lenses

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Compact USB thermal imaging cameras thermoIMAGER TIM

Lenses

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Miniaturized thermal imaging camera with USB interface 

TIM 160

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Thermal imager with BI-SPECTRAL technology

TIM 200 

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Thermal imager with BI-SPECTRAL technology

TIM 230

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Thermal imaging camera with high resolution and sensitivity

TIM 400 

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Thermal imaging camera with high resolution and sensitivity

TIM 450

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Smallest VGA infrared camera in the world

TIM 640

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Thermal imaging camera with line scan feature for the glass industry

TIM G7 

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Thermal imaging camera with line scan feature for the glass industry

TIM G7 VGA

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Thermal imaging camera for hot metal surfaces

TIM M1

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

thermoIMAGER TIM M-1 Special models / Protection housings

TIM M-1-N1064 

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

thermoIMAGER TIM M-1 Special models / Protection housings

TIM M-1-B880

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

thermoIMAGER TIM M-1 Special models / Protection housings

Cooling Jacket 

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

thermoIMAGER TIM M-1 Special models / Protection housings

Cooling Jacket Advanced Standard

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

thermoIMAGER TIM M-1 Special models / Protection housings

Cooling Jacket Advanced Extended

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Thermal imaging camera for molten metal and metal surfaces

TIM M05

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

USB Server Gigabit / Process interface

TIM USB Server Gigabit

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

USB Server Gigabit / Process interface

Industrial process interface

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

TIM NetPC / NetBox

TIM NetPC

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

TIM NetPC / NetBox

TIM NetPCQ

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

TIM NetPC / NetBox

TIM NetBox

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

ANS là đại lý phân phối chính hãng MICRO-EPSILON Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm MICRO-EPSILON tại Vietnam