Đại lý Metrix Vietnam, Metrix Vietnam

100% Taiwan  Origin Poundful  Vietnam PF-MF-2H2
Microprocess Frequency Transmitter
100% USA Origin Metrix Vietnam Mech Switch 5550-411-341
Mechanical Vibration Switch 
100% Taiwan Origin Apex dynamic Vietnam Code: AB090-050-S2-P2/ FANUC BETA is 0.5/6000
Drawing No. AB0902-P0401200402
(Based on S/N : 2112161941) Gear Box
100% Spanish  Origin J+J Code: J4CS-55
24V-240V 55NM Multi Voltage Actuator F05/07x17MM
(J3CL55 is obsolete)

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây