Model: 1332B

Digital display Vibrometer – Máy đo độ rung hiển thị số

Gross weight: 1.3 Kg.

Dimensions: 33x25x23CM