Lighttransmitter LT Telco Sensor

 

100% Denmark Origin

Telco Sensor Vietnam

P/N: LT NG 18 15

Light Transmitter

 • Lighttransmitter LT 100L AP 38 5 or 15
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 100L AP 38 T3
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin. M8 plug
 • Lighttransmitter LT 110L AP 38 5 or 15
 • Range up to 40m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 110L AP 38 T3
 • Range up to 40m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin. M8 plug
 • Lighttransmitter LT 100 S 30 5 or 15
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • SNAP-housing with 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 100L TS 38 5 or 15
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 100L TS 38 T3
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin. M8 plug
 • Lighttransmitter LT 100L TS 58 J
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 4 pin M12 plug
 • Lighttransmitter LT 100HL TS 38 5 or 15
 • Range up to 30m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 100HL TS 38 T3
 • Range up to 30m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin M8 plug
 • Lighttransmitter LT 100HL TS 58 J
 • Range up to 30m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 4 pin M12 plug
 • Lighttransmitter LT 110L TS 38 5 or 15
 • Range up to 40m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 110L TS 38 T3
 • Range up to 40m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin M8 plug
 • Lighttransmitter LT 110L TS 58 J
 • Range up to 40m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 4 pin M12 plug
 • Lighttransmitter LT 100L TB 38 5 or 15
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 12 A L TB 38 5 or 15
 • Range up to 30m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 100L TB 38 T3
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin M8 plug
 • Lighttransmitter LT 100L TB 58 J
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 4 pin M12 plug
 • Lighttransmitter LT 100HL TB 38 T3
 • Range up to 30m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin M8 plug
 • Lighttransmitter LT 100HL TB 58 J
 • Range up to 30m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 4 pin M12 plug
 • Lighttransmitter LT 110L TB 38 5 or 15
 • Range up to 40m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 110L TB 38 T3
 • Range up to 40m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin M8 plug
 • Lighttransmitter LT 110L TB 58 J
 • Range up to 40m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 4 pin M12 plug
 • Lighttransmitter LT 120L TB 45 5 or 15
 • Range up to 70m
 • 100.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 100 SG 5 or 15
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable
 • Lighttransmitter LT 100 SG T3
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 3 pin M8 plug
 • Lighttransmitter LT WS 5 or 15
 • Range up to 18m
 • 80.000 Lux light immunity
 • Waterproof IP67
 • 5 or 15m fixed cable

ANS là đại lý phân phối chính hãng Telco sensor Vietnam chuyên cung cấp sản phẩm với ✓ Báo giá ngay ✓ Hàng hính hãng ✓ Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7


Xem thêm sản phẩm hãng Telco sensor tại đây