Đại lý MICRO-EPSILON Vietnam,High resolution measuring system capaNCDT 6500 DT6530 MICRO-EPSILON Vietnam

Flat sensors with integrated cable

CSG0,50-CAm2,0 

6610112

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Flat sensors with connector

CSG1,00-CAm2,0

6610111

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Flat sensors with connector

CSH02FL-CRm1,4 

6610075

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Flat sensors with connector

CSH05FL-CRm1,4 

6610085

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Flat sensors with connector

CSH1FL-CRm1,4

6610072

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Flat sensors with connector

CSH1,2FL-CRm1,4 

6610077

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

Flat sensors with connector

CSH2FL-CRm1,4 

6610094

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

CSH3FL-CRm1,4

6610140

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

DT6530 

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

DT6530 with pre-amplifier CPM6011

 

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

 

2982011

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

EMR2 CP6001 

2982013

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

RMR 1/2 CP6001 

2982015

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

ECL2 CP6001 

2982017

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

ECL3 CP6001 

2982026

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

ECL4 CP6001

2982028

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

ECL2 CPM6011 

2982019

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

EMR2 DL65x0 

2982020

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

RMR 1/2 DL65x0 

2982021

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

ECL2 DL65x0 

2982023

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

ECL3 DL65x0 

2982025

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam

High resolution measuring system capaNCDT 6500

ECL4 DL65x0 

2982033

MICRO-EPSILON Vietnam, Đại lý MICRO-EPSILON Việt Nam


ANS là đại lý phân phối chính hãng MICRO-EPSILON Vietnam 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7 

Xem thêm sản phẩm MICRO-EPSILON tại Vietnam