Đại lý  AC&T Vietnam, AC&T Vietnam

100% Korea Origin AC&T ETOS-150XP-E04
10/100/1000Base-T(X) 2 Ports
RS422/RS485 4Ports
Single Power : Free 100 to 260 VAC
Device Server

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây