Đại lý MARK-10 Vietnam,MARK-10 Vietnam

100% US Origin MARK-10 Vietnam Model: M5-1500
Force gauge, 1500 lbF / 24000 ozF / 750 kgF / 7500 N / 7.5 kN

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây