ANS là đại lý chính hãng của những hãng sau:

100% USA Origin GF Vietnam Model : 3-8860
PN : 159000677 Conductivity Controller
100% Canada Origin GREYSTONE Vietnam Model: DSD240
Duct smoke detector 
100%  Canada Origin Hollinsys Vietnam Code: SPCT1-3/6
Speed monitoring
100% Germany Origin Honsberg (GHM) Vietnam VB-020GA1
Manifold Block
100% Germany Origin Honsberg (GHM) Vietnam NJK3-015WM040-43
Flow Indicator / Switch NJK3 
100% GermanyOrigin IFM Vietnam Code: SI5000
Description: Flow Sensor Monitor
100% GermanyOrigin IFM Vietnam Code: IIT225   
Description: Inductive sensor
100% GermanyOrigin IFM Vietnam Code: IFT206 
Description: Inductive sensor
100% GermanyOrigin IFM Vietnam Code: IGT247   
Description: Inductive sensor
100% GermanyOrigin IFM Vietnam Code: EVC005   
Description: Connecting cable with socket