1. Tên sản phẩm: Extension rod Aluminum 15 x 300 mm, Tread G 1/4"
  2. : 98.0016

Thông số kỹ thuật: blau, d 15 x 309 (300) mm, G 1/4"

  1. Tên sản phẩm: Extension rod Aluminum 15 x 300 mm, Tread G 1/4"
  2. : 98.0016

Thông số kỹ thuật: blau, d 15 x 309 (300) mm, G 1/4"