1. Tên sản phẩm: Extension rod Aluminum 15 x 180 mm, Tread G 1/4"
  2. : 98.0030

Thông số kỹ thuật: d 15 x 180, G 1/4" blau

  1. Tên sản phẩm: Extension rod Aluminum 15 x 180 mm, Tread G 1/4"
  2. : 98.0030

Thông số kỹ thuật: d 15 x 180, G 1/4" blau