ANS là đơn vị phân phối  thiết bị plc HMI, đại lý phân phối plc, HMI tại vietnam , Exor vietnam, đại lý Exor tại Việt Nam 

Thông tin hãng Exor:

Exor chuyên cung cấp sản phẩm entry-level panel pc Exor, high-end panel pc Exor, heavy industrial panel pc Exor, màn hình hmi Exor, human machine interface Exor, bộ điều khiển lập trình  Exor, programmable logic controller Exor, màn hình lập trình hmi Exor, hmi chuyên dụng Exor, màn hình điều khiển công nghiệp Exor, màn hình hiển thị Exor, hmi công nghiệp Exor, màn hình công nghiệp Exor, màn hình điều khiển hmi Exor, panel pc công nghiệp Exor, màn hình cảm ứng công nghiệp Exor.

List code order 

EPC1540T Industrial PC EXOR Vietnam
EPC0840T Industrial PC EXOR Vietnam
EPC1240T Industrial PC EXOR Vietnam
EPC1740T Industrial PC EXOR Vietnam
EPC1940T Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1040P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1570T Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1640P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1670P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1770T Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1840P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC1970T Industrial PC EXOR Vietnam
IPC2140P Industrial PC EXOR Vietnam
IPC2170P Industrial PC EXOR Vietnam
eCC105 Industrial PC EXOR Vietnam
eCCF105 Industrial PC EXOR Vietnam
eCCF200 Industrial PC EXOR Vietnam
eCCF300 Industrial PC EXOR Vietnam
eCC106 Industrial PC EXOR Vietnam
eCC3600E Industrial PC EXOR Vietnam
eCC3800E Industrial PC EXOR Vietnam
MON1200T Industrial PC EXOR Vietnam
MON1500T Industrial PC EXOR Vietnam
MON1600P Industrial PC EXOR Vietnam
MON1700T Industrial PC EXOR Vietnam
MON1900T Industrial PC EXOR Vietnam
MON1800P Industrial PC EXOR Vietnam
MON2100P Industrial PC EXOR Vietnam