Đại lý Econex Vietnam,Electric actuator AR2B3152 Econex Vietnam,Econex Vietnam

 

100% Italy
 Origin
Econex Vietnam Electric actuator
 Model: AR2B3152-S
 115V/50-60Hz - 60s/90° - 20 Nm pot.
 2.5 kOhm - n. 2 aux. micro - Auto/Man

Xem thêm sản phẩm tại đây