1. Tên sản phẩm: Đồng hồ thông minh Thunderbolt® PTP Grandmaster Clock GM200

Ứng dụng: Điện lực, Dầu khí, Sân bay, Xa lộ, Đường sắt, Viễn thông, Trung tâm lưu trữ dữ liệu, Ngân hàng, Chứng khoán, Phòng thí nghiệm, Truyền hình/Truyền thanh, Quân đội, An ninh quốc phòng, Cứu hỏa/cứu nạn.

  1. Tên sản phẩm: Đồng hồ thông minh Thunderbolt® PTP Grandmaster Clock GM200

Ứng dụng: Điện lực, Dầu khí, Sân bay, Xa lộ, Đường sắt, Viễn thông, Trung tâm lưu trữ dữ liệu, Ngân hàng, Chứng khoán, Phòng thí nghiệm, Truyền hình/Truyền thanh, Quân đội, An ninh quốc phòng, Cứu hỏa/cứu nạn.

Thông số kỹ thuật:

  • IEEE-1588 PTP Grandmaster Clock
  • Multiple PTP Profiles (G.8265.1, G.8275.1, G.8275.2, Telecom-2008 Profile, Enterprise Profile, Power Profile, Broadcast Profile SMPTE)
  • Multi-Constellation (GPS, GLONASS, Beidou & Galileo)
  • 15ns (1-sigma) time accuracy relative to GNSS reference
  • A holdover of ±1.5us over 4 hours
  • Inputs: GNSS, 1588-PTP and SyncE
  • Outputs: 1588-PTP, NTP, SyncE, PPS, and 10MHz
  • Network Management: SNMP, Web UI, CLI
  • IPv4 and IPv6 Support