Đại lý Konics Vietnam - Digital SCR Unit ; Voltage : 380VAC ; Current: 180A ; No Option DPU33B-180N Konics Vietnam,Konics Vietnam

100% Korea Origin Konics Vietnam Code: DPU33B-180N
Digital SCR Unit ; Voltage : 380VAC ; Current: 180A ; No Option

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây