Đại lý Gefran Vietnam,Controller, F000019 1000-R0-3R-0-1 Gefran Vietnam

100% Korea Origin

Dongiltech Vietnam

Model: IP-0622-H2
 Noise filter

100% Italy Origin

Gefran

1000-R0-3R-0-1
 Controller, F000019

100% Germany Origin

Honsberg (GHM) Vietnam

Code: FF-025GR040
 Flow Switch
 Nominal width: DN 25 - G 1 11-15 WD
 Con’ type: Female Thread ; Con’ Material: Red Bronze
 Switching point H2O can be set as desired between: 1,5 - 40 l/min

100% Germany Origin

Honsberg (GHM) Vietnam

Code: FF-040GR090
 Flow Switch
 Nominal width: DN 40 - G 1½ 11-15 WD
 Con’ type: Female Thread ; Con’ Material: Red Bronze
 Switching point H2O can be set as desired between: 3,0 - 90 l/min

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: KI6000
 Description: Capacitive sensor

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: PK6224
 Description: Pressure switch with intuitive switch point setting

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: IFC229
 Description: Inductive sensor

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: SR5900
 Description: Control monitor for flow sensors

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code:  SF6200
 Description: Flow sensor for connection to an evaluation unit

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: IIC218
 Description: Inductive sensor

100% Germany Origin

IFM Vietnam

Code: IGC211
 Description: Inductive sensor

100% Korea Origin

Innotech Vietnam

Model: TIS-190FS
 Sirocco fan ; 220V ~, 50Hz

100% Germany Origin

Meister- flow Vietnam

Art no: 55XE1015RG200AU-02
Flow Indicator DKM/A-1/15 G 3/4"

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: EP20150MD341V11
 Temposonics® E-Series EP2

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: EP20350MD341V11
 Temposonics® E-Series EP2

100% USA Origin

MTS Sensor Vietnam

Code: EP20500MD341V11
 Temposonics® E-Series EP2

100% Japan Origin

NDV Vietnam

Model: FPN1107NB-NTF-025-05DN-J10KRF
 Pneumatic op. ball valve

100% Japan Origin

Rorze Vietnam

Model: RD-323MS
 2-phase Stepping Motor Driver

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

SG-TB-10PT Gray/Ivory
 Plastic Terminal Box

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

SG-TB-10PT© clear cover
 Plastic Terminal Box

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

SG-TB-15PT Gray/Ivory
 Plastic Terminal Box

100% Korea Origin

Segibiz Vietnam

SG-TB-15PT© Clear Cover
 Plastic Terminal Box

100% USA
 Origin

Smartmeasurement
 Vietnam

Model: ALMAG-BAT-F-100-0-5-IN-1.6-E-1-15-1-NX-C304-NN Flowmeter

100% Germany Origin

Stego

Art. No.: 03103.0-00
 HVL 031 Space-Saving Fan Heater (with fan, 230V) 230V AC, 150W

​ANS là đại lý phân phối chính hãng Gefran Vietnam cung cấp sản phẩm Gefran 

Báo giá ngay - Hàng chính hãng - Bảo hành 12 tháng - Tư vấn hỗ trợ kỹ thuật 24/7

Xem thêm sản phẩm Gefran tại Vietnam