Model: 800-021100

SCP1000, 230VAC

Speed Switch – công tắc tốc