Đại lý Vecow Vietnam - Certified DDR4 8GB RAM ECS-9000-4G700T8 Vecow Vietnam,Vecow Vietnam

100% Taiwan Origin Vecow Vietnam  Model: ECS-9000-4G700T8
(ECS-9000-4G, Pre-installed with Intel i7-6700TE, Certified DDR4 8GB RAM)

Xem thêm sản phẩm vui lòng liên hệ tại đây