Synchro transmitter – Bộ chuyền tín hiệu đồng tốc

Model: 86G-15

FREQ 50/60HZ

AMP 0.20/0.18A

SEC. VOLT 78/86V