Synchro transmitter – Bộ chuyền tín hiệu đồng tốc

Model: 86DG

78/86V;50/60HZ;0 .40/0.35A