Synchro transformer – Bộ chuyển đổi đồng tốc

Model: 86CT

78/86V;50/60HZ; 52/57V